OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Dôležité

 

AKO POUKÁZAŤ 2% DANE PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLICAJT VO VÝSLUŽBE

 

Dôležité termíny: do 31. marca 2011

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania do 30. apríla 2011

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

1. / Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2./ Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3./ Najneskôr do 30. apríla 2011 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Získajte viac financií z 2%

 Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu POLICAJT VO VÝSLUŽBE, budete potrebovať nasledovné formuláre, ktoré najdete na webovej stranke POLICAJT VO VÝSLUŽBE, v časti :

 „na stiahnutie“ – „žiadosti“ !!!:

 A/

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

 B/

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE   Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)   Za rok 2010

 

Adresa: Ružová 372, 94612 Zlatná na Ostrove

IČO: 42199891

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 3836499001/5600 (Dexia banka Slovensko a.s.)

POLICAJT VO VÝSLUŽBE - označte ich kľúčovým slovom (tagom):