OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Riaditeľstvo

 

Riaditeľstvo a členovia PVV priebežne riešia

 

Založenie bankového účtu združenia

Čačko, JUDr. Kúr

Spracovanie návrhov na nové členské preukazy PVV a ich výroba                

Čačko, JUDr. Kúr, Jakab

Spracovanie návrhov na odznak a obalu k čl. preukazu PVV             

Čačko,JUDr.Kúr,Jakab,Mičkalík

Zabezpečenie výberu výrobcu a následnej výroby obalu a odznaku 

Mičkalík

Spracovanie návrhu loga a prezentov PVV                                       

Čačko, JUDr. Kúr, Jakab

Výber výrobcu a zabezpečenie plynulej výroby prezentov                     

Čačko, JUDr. Kúr, Viola, Jakab

Zabezpečenie výroby prezentov pre pozvaných hostí na VZ PVV            

Švajda

Poskytnutie informácií pre MÉDIÁ o konaní  VZ  OZ PVV dňa 27.02.2010 Kameničná

JUDr. Kúr

Jednania o spolupráci s KCZS Gabčíkovo pod vedením p. Culku                   

Čačko, JUDr. Kúr

Žiadosť o poskytnutie fin. dotácie z MF SR pre OZ PVV  a vypracovanie projektu

vypracoval JUDr. Kúr

Prechod na platenú webovú stránku   z  kapacitných  dôvodov                    

Čačko, JUDr. Kúr

Poberateľmi 2% budeme môcť byť až v budúcom roku, vybavuje               

JUDr. Várady

Zabezpečenie pečiatok združenia PVV                                                            

Čačko, JUDr. Kúr

Predbežné jednania  19.03.2010 s Ing. Jozefom Jobbágyom  o mieste konania  VZ  PVV v septembri 2010

Čačko, JUDr. Kúr

Spracovanie písomností a zápisnice zo zasadnutia Riaditeľstva PVV zo dňa 17.04.2010          

JUDr. Szénási

Účasť členov PVV na Oslavách 65. výročia oslobodenia SR  v Komárne dňa 7. 05.2010         

R.Tausková,J. Tovaryš, J.Moravčík

Oficiálne jednanie s predsedom MsO SRZ Komárno Alfrédom Tóthom o zľavách pre členov PVV

Čačko, JUDr. Kúr

Ofiálne jednanie 11.júna 2010 s Ing. Jobbágyom o podmienkach konania II. VZ OZ PVV            

Čačko, JUDr.Kúr, JUDr.Várady

Oficiálne jednanie 14.septembra 2010 s vedením policajných dôchodcov Tatabánya (župa Komárom-Esztergom)

 Čačko, JUDr. Kúr, Viola

  Dňa 24.9.2010 bola podpísaná Notárska zápisnica  "Osvedčenie pre zápis do registra určených právnických osôb"  na prijímanie 2%-ného podielu  dane z príjmu

Čačko, JUDr. Várady

  Preventívno výchovná činnosť na školách

Švajda, Néveri

  Stretnutie s prezidentom PZ p.plk.JUDr. Jaroslavom Spišiakom dňa 30. septembra 2010

Čačko, JUDr. Várady

  
Zabezpečenie jednotlivých akcií:
 
Organizovanie stretnutia členov PVV a rodinných príslušníkov

dňa 29.05.2010  jazero "ESZTER" pri Okoličnej na Ostrove  

 "SPRAVÍME SI PEKNÝ DEŇ"

Zabezpečenie priestorov jazera "ESZTER" jednania

Čačko, JUDr. Kúr

Spracovanie a doručovanie pozvánok hosťom

Čačko, JUDr. Kúr

Zabezpečenie občerstvenia a pohostenia

Čačko,

Zabezpečenie cien pre účastníkov súťaže v rybolove               

Čačko, JUDr. Kúr, Jakab

Zabezpečenie upomienkových predmetov pre účastníkov stretnutia

Čačko, JUDr. Kúr, Švajda

Zabezpečenie ukážky nových prezentov PVV                            

Čačko, Viola

Zabezpečenie a preprava stolovacieho materiálu                     

Čačko,

Zabezpečenie pútačov a inform