OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Bankové spojenie

 

 
Bankový účet PVV - členská základňa dňa 27.02.2010 na svojom I. Valnom zhromaždení odsúhlasila členský príspevok vo výške 15,00 eúr.
Člen, ktorý sa zhromaždenia nemohol zúčastniľ a členský príspevok neuhradil hospodárke združenia, môže túto čiastku uhradiť bankovým prevodom na bežný účet združenia v Prima banke a.s. V budúcnosti sa členský príspevok bude môcť uhrádzať na uvedené číslo do 31.03. každý rok - po tomto termíne je člen, ktorý členský príspevok nezaplatil - vylúčený bez prieťahov !

                                     číslo účtu v Prima Banke a.s. :
 
                                       

PVV

IBAN: SK60 5600 0000 0038 3649 7030

BIC: KOMASK2X
 
ako VS (variabilný symbol)   uveďte číslo Vášho členského preukazu, ktoré číslo slúži na identifikáciu platiteľa.